การให้การส่งเสริมกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม

 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น รวมทั้งของที่นำเข้าเพื่อส่งกลับออกไป โดยไม่มีภาระภาษีอากร
      คณะกรรมการจึงประกาศให้กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมโดยไม่ได้รับการส่งเสริม สามารถขอรับการส่งเสริมได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่จะให้ได้รับ ดังนี้
หลักเกณฑ์
 1. จะต้องเป็นกิจการที่ประกอบการอยู่เดิมในอุตสาหกรรม ดังนี้
  1)ชิ้นส่วนยานพาหนะ
  2)ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
  3)ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
  4)เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน
 2. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้การรับรองจากสมาคมหรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก BOI
 3. จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
สิทธิและประโยชน์
      ให้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก ตามมาตรา 36(1) และ 36(2) เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เริ่มใช้สิทธิครั้งแรก และจะขยายเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น