การปรับยอดวัตถุดิบ

การปรับยอดวัตถุดิบ
การปรับยอดวัตถุดิบ คือ การลดยอดคงเหลือของปริมาณวัตถุดิบที่ถือครองอยู่ นอกเหนือไปจากการตัดบัญชีจากสูตรการผลิต เช่น การส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ การปรับยอดส่วนสูญเสียวัตถุดิบ การปรับยอดโอน-รับโอนวัตถุดิบ และการปรับยอดคงเหลือวัตถุดิบที่ติดลบให้เป็นศูนย์ เป็นต้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น