บริการ

การให้บริการด้าน  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
1    ขอรับการส่งเสริมการลงทุน                        
2    ขออนุมัติคนต่างชาติ เข้ามาในราชอาณาจักร                                            
3    ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร                        
4    ขออนุมัติสต๊อคสูงสุด / บัญชีรายการวัตถุดิบ และ สูตรการผลิต                        
5    ขออนุมัติยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร / วัตถุดิบ                        
6    ขออนุมัติตัดบัญชีรายการเครื่องจักร / วัตถุดิบ / สิ่งสูญเสีย                        
7    ขออนุมัติแก้ไขโครงการ กำลังการผลิต / ขั้นตอนการผลิต                        
8    ขออนุมัติส่งเครื่องจักร / วัตถุดิบ กลับต่างประเทศ                        
9    ขออนุมัติเปิดดำเนินการ

10  ขอต่อขยายบัตรส่งเสริมการลงทุน                        

    ติดต่อเรา (BOI-Advisor)

                             ชื่อผู้ติตต่อ *       :    
                                 เบอร์ติดต่อกลับ * :   
                                 ชื่อบริษัท           :    
                                 เงินลงทุน           :    
                                ประเภทกิจการ    :    
                                ประเภทกิจการ    :     
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor
-------------------------------------------------------BOI-Advisor
ติอต่อ คุณฉลาด 
มือถือ :  098-1614988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com