การกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก

วันนำเข้าครั้งแรก
    วันที่เริ่มนับการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบตามมาตรา 30 และ 36 กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
  1. วันนำเข้าครั้งแรก คือวันที่ตามใบขนขาเข้าของวัตถุดิบงวดที่บริษัทประสงค์จะขอใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าเป็นครั้งแรกในแต่ละมาตรา
  2. วันนำเข้าครั้งแรกจะต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
  3. กรณีที่นำเข้าวัตถุดิบเข้ามาเป็นงวดแรก แต่ไม่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ในงวดนั้น จะไม่ยื่นใบขนขาเข้าใบนั้นเป็นวันนำเข้าครั้งแรกก็ได้
    ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องยื่นหลักฐานแสดงความจำนงค์ที่จะขอกำหนดวันที่จะเริ่มขอใช้สิทธิประโยชน์ครั้งแรก ต่อสมาคม IC ดังนี้
  1. แบบฟอร์มกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก (F-I-003)
  2. แบบฟอร์มขอยืนยันวันนำเข้าครั้งแรก (ใช้หัวจดหมายบริษัท)
  3. สำเนาบัตรส่งเสริม
  4. หนังสืออนุมัติสูตรการผลิตและบัญชีปริมาณสต๊อคสูงสุด (เฉพาะมาตรา 30)
  5. สำเนาใบขนขาเข้า เฉพาะหน้าระบุวันนำเข้า
  6. สำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Landing) หรือสำเนาใบตราสินค้าทางอากาศ (Air Waybill)
ข้อควรรู้
    เนื่องจากการกำหนดวันนำเข้าครั้งแรก จะเป็นวันที่บริษัทสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรขาเข้าวัตถุดิบได้ ดังนั้น หากบริษัทเคยมีการนำเข้าวัตถุดิบใช้ธนาคารค้ำประกัน หรือโดยชำระภาษีไปก่อน และต้องการขอคืนภาษีในส่วนนี้ ก็จะต้องกำหนดวันนำเข้าครั้งแรกให้ครอบคลุมวันที่ดังกล่าวด้วย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น