ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้

ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
การกำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
    มีแนวทางพิจารณาดังนี้
 1. กำหนดตามที่ตั้งโรงงาน คือ
  • ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี โดยลดหลั่นจากมากไปน้อย ดังนี้

   เขต 3 (23 จังหวัด) > เขต 3 (36 จังหวัด) > เขต 2 > เขต 1
  • โครงการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้มากกว่าโครงการที่ตั้งอยู่นอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
  • กำหนดวงเงินสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ที่ตั้งยกเว้นภาษีเงินได้ลดหย่อนภาษีเงินได้
  นอกนิคมในนิคมนอกนิคมในนิคม
  เขต 1-3 ปี--
  เขต 23 ปี5 ปี--
  เขต 3 (36 จังหวัด)8 ปี8 ปี-5 ปี
  เขต 3 (23 จังหวัด)8 ปี8 ปี5 ปี5 ปี
  นิคมและเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง)ยื่นก่อน 31 ธค 57-7 ปี--
  ยื่นตั้งแต่ 1 มค 58-5 ปี--
  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองยื่นก่อน 31 ธค 57-8 ปี-5 ปี
  ยื่นตั้งแต่ 1 มค 58-5 ปี--
 2. กำหนดตามประเภทกิจการที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ คือ
  • ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขตที่ตั้ง
  • กำหนดวงเงินสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 3. กำหนดตามประเภทกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ คือ
  • ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขตที่ตั้ง
  • ไม่กำหนดวงเงินสูงสุดที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

การขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
    สามารถขยายได้เฉพาะกรณีที่มีนโยบายรองรับเป็นการพิเศษ ดังนี้
 1. มาตรการ STI
  • จะขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 1-3 ปี แต่รวมกับระยะเวลาที่ได้รับอยู่เดิมแล้ว ต้องไม่เกิน 8 ปี
  • ยกเลิกวงเงินสูงสุดในการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับโครงการนั้น
 2. มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม - สถาบันการศึกษา
  • ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี เป็นสัดส่วน 70% ของมูลค่าเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น